BannerOhlášky
2.12. Večerní mše svatá v Licibořicích již od 16.30! Mše svatá pro rodiny s dětmi v Bojanově již od 18h.
3.12. Rorátní mše svatá v Bojanově od 7h. Mše svatá s nedělní platností v Práčově od 15h.
8.12. Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny dědičného hříchu.
4.12. Sbírka potravin a drogistického zboží v Bojanově na faře mezi 16 a 18h.
15.12. Svátost smíření (P. Čtvrtečka z Nasavrk) v Bojanově od 16h, mše svatá od 17h.
16.12. Svátost
smíření (P. Čtvrtečka z Nasavrk) v Licibořicích od 15h, mše svatá od 16h.
Manželské podvečery na faře v Bojanově (pod vedením Marie a Pavla Novákových)
1.12. od 18h --- I. Krása rozdílnosti světa muže a ženy - Vyladění komunikace pro snazší porozumění
2.2.2023 od 18h --- II. Odpuštění a nový restart vztahu - Optimisté v manželství
Mše svaté pro děti a jejich rodiče pravidelně:
¬ první pátek v měsíci v Bojanově od 18.30h
(2.12. 6.1. 3.2. 3.3. 14.4. 5.5. 2.6.)
¬ čtvrtou neděli v měsíci v Licibořicích od 10.30h, Katecheze Dobrého Pastýře na faře v Bojanově od 15h
(27.11. 18.12. 22.1. 26.2. 26.3. 23.4. 28.5. 25.6.)
Pravidelné bohoslužby

(aktuální změny
v ohláškách)
Úterý HRBOKOV
večerní mše svatá
18:00
Středa BOJANOV
večerní mše svatá
19:00
Čtvrtek BOJANOV
večerní mše svatá
17:30
Pátek LICIBOŘICE
večerní mše svatá
16:30
(od 2.12.2022)
BOJANOV
adorace 
19:30-20:30
1. a 3. sobota v měsíci PRÁČOV
mše svatá s nedělní platností
15:00
Neděle BOJANOV
slavnostní mše svatá
8:00
LICIBOŘICE
slavnostní mše svatá
9:30


Dlouhodobé ohlášky
a
odkazy
Svátosti smíření a pomazání nemocných jsou svátostmi uzdravení a obnovení, ve kterých můžeme být skrze blízké setkání s Bohem osvobozeni od hříchu a posilněni v tělesné a duševní slabosti. Přijetí těchto svátostí je možné před/po mši svaté, nebo kdykoliv po předchozí domluvě.
Žehnání domů a rodin
» Veřejná sbírka na restaurování bojanovských varhan
více na webu varhanybojanov.cz
» IX. ročník Bojanovského muzicírování
první koncert 17.6. od 20h
druhý koncert 1.7. od 20h
třetí koncert 22.7. od 20h
čtvrtý koncert 12.8. od 19h
pátý koncert 2.9. od 19h
šestý koncert 30.9. od 19h
» Školské sestry sv. Františka z Hoješína
zvou do opraveného Domu sestry Elišky na návštěvu a pestrý program - více informací ZDE
» Bosé karmelitky z Drast
Ruční výrobky
Budování klášterního areálu v Drastech
» Nadace sester Boromejek
» Válečný konflikt ve východní Evropě
Zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
Homilie papeže Františka při liturgii 25.3.
Modlitba za odpuštění


Objektiv
pana

Vlastimila
Berana

...
"ze života farností"
2021 13.6. Slavnost křtu v Licibořicích
6.6. Slavnost křtu a prvního svatého přijímání v Licibořicích
2020 25.11. Červená středa v Bojanově
11.9. koncert Bojanovské muzicírování
6.9. Můj rodný kraj
26.7. pouť do Práčova
24.7. koncert Bojanovské muzicírování
12.1. Přednáška Izrael
2019 Vánoční: koncert Hrbokovkoncert Licibořicekostel Bojanovkoncert Bojanov
27.11. Červená středa v Bojanově
5.10. Jáhenské svěcení Šimona Růžičky
Poutní: BojanovProsečPráčov
Bojanovské muzicírování: 5. červenec27. červenec6. září

Logo Synoda 2021-2023

© 2006 - 2022 Honzic