Banner Ukřižování Krista
homeaktualitykontakty

Kostely

kostel sv. Michaela Archanděla
v Licibořicích
Farní pozdně gotický kostel z doby vlády Lucemburků v Českých zemích, první zmínka pochází z r. 1344. Jihozápadně od kostela se nachází bílá hranolová věž se zvonem sv. Zdislavy pořízeným za působení P. J. Němečka v roce 2007. Při výjezdu po levé straně, směrem na Smrkový týnec, stojí fara.
Jmenný seznam kněží, kteří zde působili od pradávna si můžete prohlédnou v sekci Kněží v Licibořicích.

     
kostel sv. Víta v Bojanově
Farní barokní kostel z r. 1730 zdobený freskovou výzdobou v presbytáři, na kterých jsou zobrazeny důležité události zrodu křesťanství v českých zemích. Původně spadal pod Vilémovský klášter.
Uprostřed kostela se nachází kamenná deska se vstupem do krypty. Mimořádností je kostnice ležící přímo vedle kostela, která je pozůstatkem místního hřbitova. Těla zde byla ukládána k odpočinku až do zákazu pohřbívání v centru obcí, tedy do roku 1783.

kostel sv. Jakuba Staršího v Práčově


Ze 14. století, původně jako součást benediktinského komplexu, se vyskytuje nad práčovskou přehradou, blízko již z dáli charakteristické vodárenské věže. Kolem kostela se nachází starý hřbitov.
 
kostel sv. Václava v Hrbokově

Znovuvystavěný ve 20. letech 20. století. Celý zdobený moderní freskovou výzdobou od regionálního malíře Vojmíra Vokolka z let 1958-1962.
Není žádnou tajností, že znázorněnými postavami jsou přímo tehdejší obyvatelé.
© 2017-2022 Honzic