WebZdarma.cz


aktualitykostelypolohakontakty


  • Římskokatolické farnosti Licibořice a Bojanov se nachází v malebné krajině podhůří Železných hor ve vzdálenosti asi 10 a 20 km jihozápadním směrem od Chrudimi.
  • Farnosti, spadající do vikariátu chrudimského v Královehradecké diecézi, jsou si přímo sousední a mají toho nemálo společného. Především farníci se mezi sebou dobře znají a často spolupracují.
  • Od 1.srpna 2016 pod správou P. Štefana Brindy.

© 2006 - 2019  Honzic