WebZdarma.cz


aktualitykostelypolohakontakty


Vítají Vás farnosti Licibořice a Bojanov
  • Římskokatolické farnosti Licibořice a Bojanov se nachází v malebné krajině podhůří Železných hor ve vzdálenosti asi 10 a 20 km jihozápadním směrem od Chrudimi.
  • Farnosti, spadající od vikariátu chrudimského v Královehradecké diecézi, jsou si přímo sousední a mají toho nemálo společného. Především farníci se mezi sebou dobře znají a často spolupracují.
  • Do léta roku 2016 měla každá farnost svého duchovního správce, avšak od 1.srpna má vše nastarosti P. Štefan Brinda.
Zpráva pro návštěvníky: Webové stránky jsou ve fázi úprav!

© 2006 - 2018  Honzic