WebZdarma.cz


aktualitykostelypolohakontakty


Vítají Vás farnosti Licibořice a Bojanov

Římskokatolické farnosti Licibořice a Bojanov se nachází v malebné krajině podhůří Železných hor 
ve vzdálenosti asi 10 a 20 km jihozápadním směrem od
Chrudimi.

Farnosti, spadající od vikariátu chrudimského v Královehradecké diecézi, jsou si přímo sousední a mají toho nemálo společného. Především farníci se mezi sebou dobře znají a často spolupracují.

Do léta roku 2016 měla každá farnost svého duchovního správce, avšak od 1.srpna má vše nastarosti P. Štefan Brinda.

Zpráva pro návštěvníky: Webové stránky jsou ve fázi úprav!


© 2006 - 2017  Honzic